Project Description

Pompa ciepła 6 KW

Jednostka zewnętrzna:
PUD-SHWM60VAA /Ecodan/Zubadan Inverter/Split/6,0 kW,230V,R32

Jednostka wewnętrzna:
EHST17D-VM2D /Ecodan/moduł wew.170l/split/

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze- woda.

Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash Injection umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy –15 °C. Nawet przy –28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technologii Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Obieg Flash Injection
Technologia Flash Injection Mitsubishi Electric jest kluczem do wysokiej wydajności grzewczej w niskich temp. zewnętrznych:
• Dzięki dostępnej rezerwie mocy grzewczej nie ma potrzeby przewymiarowania pompy ciepła
• Skrócony zostaje czas odszraniania agregatu
• Szybszy rozruch agregatu

Podczas sprężania ciekłego czynnika sprężarka jest poddawana dużym obciążeniom, a rezultatem jest niższa wydajność pracy. Dodatkowy wymiennik, dochładzacz HIC, wspomaga wymianę ciepła na dwóch różnych poziomach ciśnienia. Proces wymiany ciepła na wymienniku, przekształca wtryskiwany w postaci cieczy czynnik, w mieszaninę cieczy z gazem, zwiększając tym samym całkowitą sprawność układu.

Najważniejsze cechy:
  • Urządzenie wyposażone w technologię wtrysku Flash Injection
  • Nominalna moc grzewcza do -15°C
  • Gwarantowany zakres pracy do -28°C
  • Niewielkie przyłącza chłodnicze ¼” i ½”
  • Mniej niż 1,84 kg czynnika chłodniczego R32
  • Maksymalna temperatura zasilania 60°C bez użycia grzałek elektrycznych
  • Współpraca z fotowoltaiką w standardzie